Toiminta ja tarkoitus

Jylyläisiä kuuntelemassa arkkitehti Jani Janssonin esitelmää Lyseon 155-vuotisjuhlissa. Kuva: Raili Kivelä
Jylyläisiä kuuntelemassa arkkitehti Jani Janssonin esitelmää Lyseon 155-vuotisjuhlissa.
Kuva: Raili Kivelä

Yhdistyksen silmäterä on Jyväskylän Lyseo, joka aloitti maailman ensimmäisenä suomenkielisenä oppikouluna katkeamattoman opetuksensa vuonna 1858. JYLY kokoaa entiset lyseolaiset yhteen ja vaalii koulun perinteitä, siirtää Lyseo-henkeä tuleville sukupolville sekä luo yhteishenkeä. Lisäksi yhdistys edistää verkostoitumismahdollisuuksia sekä entisten lyseolaisten että entisten ja nykyisten lyseolaisten välillä, järjestää mentor-toimintaa ja osallistuu koulun juhlaperinteisiin.

JYLY ylläpitää ja herättää kiinnostusta Lyseota ja sen historiaa kohtaan osallistumalla julkiseen keskusteluun, järjestämällä tapahtumia ja julkaisemalla historia- ja matrikkeliteoksia. Myös koulun toiminnan ja opetustyön tukeminen on JYLY:lle tärkeää, ja siksi yhdistys onkin hankkinut koululle tarpeellisia opetusvälineitä ja soittimia. JYLY myöntää myös stipendejä opiskelijoiden opintojen tukemiseksi. Viime vuosina JYLY on myös auttanut Lyseota järjestämään työelämään kytköksissä olevia kursseja, esimerkiksi suositun diplomatiakurssin.

JYLY kannustaa entisiä lyseolaisia kiinnostumaan entisestä koulustaan, joka on antanut meille paljon. Yhteisössä on voimaa. Vanhoja on mukava muistella, ja uuttakin voi rakentaa. Jotkut meistä ovat huomioineet koulun myös lahjoituksilla ja testamenteissaan. Eräänkin jylyläisen leski, rouva Sinikka Heikkilä, muisti miehensä Seppo Heikkilän opinahjoa huomattavalla 234 700 €:n testamenttilahjoituksella. Pienetkin teot ja yhteydenpito ovat merkityksellisiä.

JYLY:n aloitteesta on mm. perustettu Lyseon museo. Kuvassa museo-oppaina Inga Delahay (punainen paidassa) ja Roosa Berg (harmaassa paidassa). Kuva: Raili Kivelä.
JYLY:n aloitteesta on mm. perustettu Lyseon museo. Kuvassa museo-oppaina Inga Delahay (punaisessa paidassa) ja Roosa Berg (harmaassa paidassa).
Kuva: Raili Kivelä.

Historia

JYLY perustettiin Lyseon tiloissa 26.4.1945. Samoina päivinä Lapin sota oli päättymässä, ja jatkosota oli loppunut vasta edellisenä syksynä. Yhdistys onkin tiedettävästi maan vanhin oppikoulun alumnijärjestö.

JYLY:n sääntöperustaiseksi tehtäväksi määriteltiin ”toimia Jyväskylän lyseon entisten oppilaiden yhdistyselimenä, lujittaa koulutoveruussiteitä sekä ylläpitää harrastusta vanhaa koulua ja sen perinteitä kohtaan”. JYLY:n riveistä kumpusi esimerkiksi ajatus Lyseon oman koulumuseon perustamiseksi, ja museo avasikin ovensa koulun entisessä halkokellarissa 1970-luvulla ja uudisti ilmeensä vuonna 2008. Mittavia hankkeita ovat olleet erityisesti lukuisat koulumatrikkelit, koulun liput (1958 ja 1993), konserttiflyygeli ja vuosijuhlaperinteet.

2000-luvulla JYLY on keskittänyt voimavarojaan erityisesti yhteistyöhön ja yhteydenpitoon nyky-Lyseon kanssa. Yhteistyö on kulminoitunut erityisesti koulun runsaassa juhlaperinteessä, josta kenties suurin voimannäyte oli koulun 150-vuotisjuhla vuonna 2008. Viritteillä on myös nykylyseolaisille suunnattu mentor-toimintamalli, jonka tarkoitus on lisätä verkostoitumisen mahdollisuuksia entisten ja nykyisten oppilaiden välillä. Koulun muutosten ja omistajavaihdosten keskellä JYLY on osoittautunut erityisen tarpeelliseksi yhteisöksi nyt kouluaan käyville lyseolaisille ja Lyseon henkilökunnalle. Vaikka koulutilat ja koulutuksenjärjestäjät vaihtuvat, JYLY pysyy.