Tag Archives: Jyväskylän lukiokoulutuksen tilanne

Nykylukiolaiset vaativat oikeuksiensa toteutumista – JYLY tukee

JYVÄSKYLÄN LUKIOLAISTEN VETOOMUS JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SEKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JOHDOILLE

Kuluneen vuoden 2016 aikana Jyväskylän lukiolaiset ovat ilmaisseet syvän huolensa lukiokoulutuksen laadusta. Lukiokoulutuksen epäkohdat ovat nousseet ilmi opiskelijoiden tultua julkisuuteen. Moni päättäjä ja virkamies on huomannut, että lukioiden tilanteelle pitää tehdä jotakin. Tämän on oikea suunta. Nyt me, opiskelijat, kuitenkin näemme uhkana, että jatkotoimenpiteet siirtyvät suljettujen ovien taakse eikä tarpeellisia muutoksia saada tämän vuoksi aikaiseksi. Tällä vetoomuksella Jyväskylän Lyseon ja Schildtin lukioiden opiskelijakunnat vaativat Jyväskylän kaupunkia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymää toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet seuraavien kolmen pääkohdan toteuttamiseksi.

1) AVOIMUUTTA PÄÄTÖKSENTEKOON

  • Jyväskylän kaupungin ja koulutuskuntayhtymän johtojen välisten tapaamisten pöytäkirjojen/muistioiden tulee olla julkisia ja löydettävissä,
  • Muutoksista lukioiden päätöksenteossa tulee tiedottaa opiskelijoita suoraan. Tässä on otettu askeleita eteenpäin viime vuosina, mutta silti tieto tulee harvoin opiskelijakunnille suoraan johdolta, vaan usein välikäsien kautta,

2) KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ LUKOIDEN PUOLESTA

  • Päätöksenteon tulee säilyä mahdollisimman lähellä opiskelijoita. Varsinkin lukioiden johtokunnan poistuessa virkamiesten asema korostuu päätöksenteossa entisestään,
  • Jyväskylän kaupungin tulee ottaa vastuuta oman kaupunkinsa nuorista: Lukion tulee tukea nuoria sekä varmistaa heidän hyvinvointinsa ja laadukkaan koulutuksen. Tämän saavuttaminen vaatii opetusresurssien määrästä huolehtimisen,
  • Opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet tulee turvata, tämä sisältäen tukiopetuksen sekä opiskelijaterveydenhuollon. Resurssienpuute lisää eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä,
  • Jyväskylän kaupungin tulee perustaa työryhmä, joka tutkii lukioiden tilannetta,

3) LUKIOLAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN

  • Suunnitellun työryhmän tulee sisältää lukiokoulutuksen asiantuntijoita,
  • Työryhmän tulee kuulla sekä opiskelijoita että opettajia,
  • Opiskelijoita tulee jatkossakin kuulla kaikissa heitä koskevissa asioissa erinäisissä johto-, ja työryhmissä kaupungin, kuntayhtymän ja lukiokoulutuksen puolella,

Jyväskylässä 16.11.2016 Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijakunta Schildtin lukion opiskelijakunta