Mentorointi

Mentor-toimintaa jo ennen varsinaista mentor-toimintaa: ammattiteknikot yhdessä Lyseotalon 110-vuotisjuhlissa silloisen opiskelijan Topias Koskelan kanssa. Kuva: Raili Kivelä.
Mentor-toimintaa jo ennen varsinaista mentor-toimintaa: ammattiteknikot yhdessä Lyseotalon 110-vuotisjuhlissa silloisen opiskelijan Topias Koskelan kanssa.
Kuva: Raili Kivelä.

JYLY:n mentortoiminta

”Työelämälähtöisyyttä ja sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä”

Jyväskylän Lyseon entiset oppilaat JYLY ry järjestää mentortoimintaa, jonka avulla Lyseo ja sen opiskelijat voivat hyödyntää entisten lyseolaisten muodostamaa laajaa asiantuntijaverkostoa. Toiminnan tarkoituksena on myös luoda yhteishenkeä ja edistää verkostoitumista sekä entisten lyseolaisten että entisten ja nykyisten lyseolaisten välillä. Mentortoiminnan suunnitteluun on osallistunut jylyläisten ja opettajien lisäksi myös opiskelijoita sekä kansalliselta että IB-linjalta.

Mentortoiminnan muotoja ovat mm.:

• oman alan esitteleminen koulun tilaisuuksissa ja oppitunneilla
• asiantuntijaluentojen pitäminen koululla sekä erilaisissa JYLY:n tilaisuuksissa
• osallistuminen ”Työelämätorille” kertomalla omasta työstään ja vastaamalla opiskelijoiden kysymyksiin heidän uravalintoihinsa liittyvistä asioista
• oman tarinan kirjoittaminen ”Lyseolaisten urapolkuja”-blogiin
• auttaminen mentorin omaan asiantuntija-alaan liittyvissä projektitöissä (esim. antamalla vihjeitä lähdeteoksista tai kommentoimalla opiskelijan tai ryhmän tutkimusongelman mielekkyyttä)
• yritysvierailun järjestäminen opiskelijoille edustamaansa organisaatioon
• mahdollisuuksien mukaan avustaminen kesätyöpaikan tai myöhemmän harjoittelupaikan saamisessa

Työelämätori

Työelämätori voidaan järjestää esimerkiksi osana Lyseon päivän ohjelmaa eikä siihen osallistuminen vaadi mentoreilta erityistä valmistautumista. Työelämätorilla mentorit kertovat omasta alastaan ja työstään, ja opiskelijoilla on mahdollisuus esittää heille uravalintoihinsa liittyviä kysymyksiä.

Lyseolaisten urapolkuja –blogi

Lyseolaisten urapolkuja -blogiin mentorit voivat kirjoittaa vapaamuotoisesti tarinansa siitä, miten päätyivät valitsemaan oman opiskelualansa ja minkälaisia polkuja pitkin he ovat löytäneet työtehtävänsä. Tarinoiden tavoitteena on mm. avartaa opiskeljoiden käsitystä siitä, minkälaisiin työtehtäviin milläkin tutkinnolla päätyy. Mentoreita pyydetään erityisesti kertomaan siitä, mihin taitoihin ja oppiaineisiin tietystä alasta kiinnostuneen lukiolaisen kannattaisi kiinnittää huomionsa sekä mitä sivuaineita he esim. yliopistossa oman alansa opiskelijoille suosittelevat. Tavoitteena on tuoda esiin myös se, että epäonnistumiset ja vastoinkäymisetkin kuuluvat elämään. Koska blogiteksteistä toivotaan rehellisiä ja varsin henkilökohtaisia, blogi ei ole avoin, vaan opiskelijat saavat sinne tunnukset opoltaan.

Miten mukaan toimintaan?

Mentortoiminta on täysin vapaaehtoista ja mentorit osallistuvat siihen valitsemallaan tavalla tapauskohtaisesti mahdollisuuksiensa ja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelijat saavat mentoreiden yhteystiedot opinto-ohjaajiltaan tai esim. Työelämätorilla tai muussa tilaisuudessa suoraan mentorilta. Toimintaan voi lähteä mukaan ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen mentorit (at) lyseonjyly.fi.

Mentoreitamme (lista täydentyy):

Ahvenainen Kirsi
Anttonen Sini
Arvekari (o.s. Puuperä) Hannele
Björksten Timo
Björksten Tuomo
Enkola Kari
Eräsaari Matti
Forsberg Erika
Hienonen Kati
Hinttala Harri
Hinttala (o.s. Mankki)Heidi
Holm Peter
Huovinen Outi
Hämäläinen Irene
Jaatinen Mikko
Jansson Jani
Jokinen Joonas
Junikka Jussi
Jyllinmaa Jouni
Kanninen (o.s. Lyytikäinen) Mari
Kauranen Sipriina
Koivula Sanni
Korhonen Mika
Kraft Hannu
Kuitunen (o.s. Lähteenmäki)Laura
Kukkola Kaisa
Kupari (o.s. Kyllästinen) Marja
Kylmälahti Päivi
Laaksonen Pirta
Laaksonen Sampo
Lempinen Laura
Leppänen Aino
Lerkkanen Laura
Lindroos Kia
Luoma Teemu
Maalismaa Manne
Manner Marjukka
Marja-aho (o.s. Leinonen) Eija
Mecklin Jukka-Pekka
Minkonen Ilkka
Mäkinen Heli
Määttä Mikko
Määttänen Teemu
Nykänen Lilli
Oksala Tarkko
Paananen Matti
Paananen (o.s. Mast) Soili
Paavola Pekka
Parviainen Aino
Rahkonen Joel
Rasinaho Matti
Renko Jussi
Räsänen Elina
Räty Mikko
Sajavaara Anu
Sajavaara Timo
Salmenkangas Maj
Singler Sofia
Sjöblom (o.s. Piirainen) Raija
Sorjonen Jukka
Suhonen Jouni
Tahvonen Hanna
Talasniemi Anna
Tanskanen Jani
Tarkiainen Tanja
Toropainen Petra
Tuomi Olli-Pekka
Tuomi-Sorjonen Pia
Turku Nikolai
Uimonen Jari
Varesmaa Matti
Vihinen-Ranta Maija
Vilkuna Janne
Vuolio-Vallenius Tuula
Väkiparta Iikka
Yli-Kyyny (o.s. Kallio-Mannila) Päivi
Äystö Juha