Lyseon tieteellinen kirjasto

Kuva: Raili Kivelä.
Kuva: Raili Kivelä.

Historiansa valossa Lyseo on merkittävä koulu koko valtakunnan kulttuurista kehitystä ajatellen. Merkittävä on myös sen kirjasto. Sitä on pidetty Suomen toiseksi huomattavimpana vanhana koulukirjastona heti Porvoon lyseon kirjaston jälkeen.

Kirjojen lukumääräksi on arvioitu noin 14 000 kappaletta, joista valtaosa on painettu ennen 1900-lukua. Joukossa on myös yksi inkunaabeli: Antonius Kobergerin vuonna 1495 Nürnbergissa painama Epistola kirkkoisä Hieronymukselta. Kirjan teksti on nelipalstaista, alkukirjaimet on tehty käsin.

Kokoelmiin kuuluvista harvinaisuuksista voidaan nostaa esiin myös Kalevalan ja Seitsemän veljeksen ensipainokset sekä Suomen ensimmäisen sanomalehden Tidningar Utgifne Af Et Sällskap i Åbo kolmas vuosikerta vuodelta 1773.

Yksittäisiä kirjaharvinaisuuksia olennaisempana tekijänä lyseolaiset ovat kuitenkin pitäneet kirjastonsa kokonaisuutta, joka antaa kävijöilleen jo nopealla silmäyksellä hyvän kuvan sekä kirjapainotaidon ja kirjansidonnan että tieteiden ja kaunokirjallisuuden historiallisista vaiheista.

Yksittäisiä harvinaisuuksiakaan ei silti pidä vähätellä. Lyseon kirjaston kokoelmiin kuuluu teoksia, joita tutkijat eivät ole tavoittaneet edes Kansalliskirjastosta.

Tilana kirjasto jakautuu kahteen huoneeseen, joista etummaisessa on jugend-vaikutteisten koristeellisten puupylväiden kannattelema ja kaitein varustettu lehteri sekä lainauspöytä. Ne on suunnitellut Hjalmar Åberg.

Jani Tanskanen on kirjoittanut kirjastosta artikkelin aikakauslehti Bipliophilokseen 3/2014 (s. 40–45). Artikkeli on luettavissa myös tämän linkin takaa.

Tue kirjaston luettelointia ja kirjojen kunnostamista

JYLY tukee Keski-Suomen museon pyrkimystä ajanmukaistaa Lyseotalon arvokkaan kirjaston luettelointyö ja saattaa teostiedot kaikkien luettaviksi Internet-palvelimiin.  Lisäksi tuemme huonokuntoisten arvoteosten konservointia. Otamme vastaan lahjoituksia merkittävän työn edistämiseksi. Yhdistyksen tilinumero on FI27 1045 3000 1107 90, saatesanoiksi ”Kirjastotyöhön”.

Tuen voi myös kohdistaa tietyn itselleen merkityksellisen kirjan kunnostamiseen. Tutustu akuuteimmin konservointia vaativiin teoksiin ja niiden konservoinnin kustannusarvioihin linkin takaa. Lista on päivitetty 14.6.2016.

Kuva: Vili Pouta.
Kuva: Vili Pouta.