Kutsu Innoviikolle 20.–21.4.

Arvon Jylyläiset, alla kutsu Lyseolla pidettävään Innoviikkoon. Tapahtuma järjestetään etänä 20.–21.4.

 

Hyvä yhteistyökumppani,

tervetuloa rakentamaan kanssamme aivan uudenlaista yhteistyötä lukioiden kanssa.

Opiskelijoiden työelämään tutustuminen etänä toteutuu siis 20.–21.4. Työelämäpäiviin osallistuu noin 800 ensimmäisen vuoden Lyseon ja Schildtin lukiolaista.

Uutena yhteistyön ja työelämään tutustumisen toteuttamistapana pilotoimme kanssanne tänä keväänä alla kuvattua mallia. Lukiot vastaavat toteutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista. Teidän osuutenne päivissä olisi yrityksenne/organisaationne yleisesittely ja asiantuntijoiden puheenvuorot. Vuoropuhelu työelämän edustajan kanssa on lukiolaiselle erityisen tärkeää ja siksi jo tiistain 20.4. ohjelmassa on asiantuntijoiden haastattelut pienryhmissä (max 10 osallistujaa). Tavoitteenamme on antaa opiskelijoille mahdollisimman monipuolinen kuva työelämästä ja sen toimijoista. Työelämään tutustumisen teemoina ovat työelämätaidot ja tulevaisuuden osaamistarpeet.

Lukioiden yhteinen tarjotin työelämään tutustumispaikkoihin avautuu 24.3. opiskelijoille. Tarjottimelle tarvitsemme teiltä lyhyen esittelytekstin yrityksestänne/organisaatiostanne ja opiskelijoiden maksimiosallistujamäärän.
(Tähän osoitteeseen.)

Opiskelijat työskentelevät näinä päivinä Teamsin välityksellä ja saavat apua tarvittaessa opettajalta. Opettaja on myös mukana yrityksen kanssa toteutettavissa Teams-työskentelyjaksoissa.

Ennakkotehtävinä opiskelijat ovat tutustuneet työelämän pelisääntöihin. Yksi ennakkotehtävä voisi halutessanne olla yhteistyössä kanssanne laadittu kysely lukiolaisille koskien ennakkotietämystä ja mielikuvaa yrityksestänne.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISPÄIVIEN ALUSTAVA OHJELMA
Tiistai 20.4.

Teemana yrityksen/organisaation toimintaan tutustuminen ja asiantuntijuus

8.15–8.50 Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijat päivän tehtäviin

9.00–9.45 Opiskelijat Teams-tapaamiseen yrityksen kanssa

Yrityksen/organisaation yleisesittely (yrityksen yhteyshenkilö)

9.45–12.30 Opiskelijat tekevät itsenäisesti tehtäviä käyttäen mm. yrityksen materiaaleja (verkkosivut ja muu materiaali)

12.30–13.10 Opiskelijat haastattelevat asiantuntijoita Teams-pienryhmissä (asiantuntija esim. seuraavilta osastoilta: asiakaspalvelu, hallinto ja johtaminen, talous, viestintä ja markkinointi). Yksi asiantuntija kussakin pienryhmässä

Pienryhmä 1: esim. esimiehenä yrityksessä (asiantuntija 1)

Pienryhmä 2: esim. viestinnän asiantuntijana yrityksessä (asiantuntija 2)

.

13.15–14 Opiskelijoiden jatkotyöskentely pienryhmissä, asiantuntijahaastattelujen työstäminen yhteiseksi koosteeksi ja päivän koonti ryhmänohjaajan johdolla
Keskiviikko 21.4.

Teemana työelämätaidot ja tulevaisuuden osaamistarpeet

8.15–8.50 Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijat päivän tehtäviin

9.00–9.50 Opiskelijat esittelevät haastattelemansa asiantuntijat koko ryhmälle ja yrityksen edustajalle

HR-henkilön asiantuntijaosuus: tulevaisuus ja työelämätaidot (HR-henkilö)

9.50–12.30 Opiskelijat työstävät työpaikkaa koskevaa tehtävää itsenäisesti

12.30–13.30 Opiskelijat esittelevät tuotoksensa yrityksen edustajalle

Palautekeskustelua yhteistyöstä

13.30–14 Ryhmänohjaajan ohjeistus tehtävien viimeistelyyn ja palautekeskustelu ja kysely

Otamme yhteyttä teihin lähiaikoina suunnittelun edetessä.

Yhteistyöterveisin

Birgitta Mannila ja Arja Jokinen
Gradia-lukiot

Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää (ESR)