Jyväskylän kaupunginjohtaja ja lukioiden rehtorit: rahan on ohjauduttava opetukseen